Six Sigma Black Belt

Categorie: SIX SIGMA
Durata: 15 zile

Planificare:


Obiective:
• Six Sigma este una dintre cele mai eficiente metodologii de rezolvare a problemelor;
• Există mai multe niveluri de instruire în Six Sigma și acestea sunt diferențiate prin nivelul de complexitate a instrumentelor aplicate: Yellow Belt, Champion, Green Belt, Black Belt și Master Black Belt;
• În general, primele două niveluri (YB și Champion) sunt introductive și se adresează membrilor echipelor și respectiv Coordonatorilor de proiecte (cei ce aloca proiectele, de regulă manageri);
• Nivelul Green Belt este primul nivel tehnic, și absolvirea acestui curs trebuie să certifice un nivel de cunoștiințe suficient pentru a conduce proiecte de imbunătățire de complexitate medie;

Public țintă: personal din companii de producție sau servicii, implicat în activități de îmbunătățire continuă - ingineri din departamentele calitate, inginerie proces, producție, șefi de departamente, specialiști din Resurse Umane, Logistică, Financiar, Customer Service, etc.

Cursul este destinat celor interesati de a-si fixa si imbunatati abilitatile in conducerea proiectelor complexe de imbunatatire folosind metodologia si instrumentele Six Sigma. Cursul include 10 zile (impartite in 3 module) de instruire- teorie + aplicatii in sala dar si 4 zile de consultanta pentru a incheia un proiect de imbunatatire real alocat de companie. Certificarea este conditionata de participarea la instruire, absolvirea examenului si incheierea proiectului. Admiterea la curs presupune certificarea anterioara GB (10zile + proiect)..

Durată desfășurare: 15 zile, impartite pe module.

Derulare curs:

• Modulul 1 include: 4 zile de instruire in care se vor atinge urmatoarele puncte:
- Faza de selectare/aprobare financiara a proiectelor;
- Echipa de proiect (roluri, stiluri de conducere, mentoring&coaching);
- Analiza beneficiarilor (diagram RACI);
- Vocea clientului;
- Project charter-ul;
- Diagrama de flux si diagram spaghetti;
- VSM, intelegerea cerintelor clientului;
- QFD (quality function deployment)
- Tipuri de date si analiza statistica a proceselor;
- Prioritization matrix;
- Planificarea colectarii datelor.

• Modulul 2 include: 1 zi consultanță proiecte (C1) + 3 zile instruire. In acest modul se vor discuta:
- Analiza grafica cu Minitab;
- Indicatori de masurare a proceselor;
- Identificarea cauzelor radacina;
- Evaluarea schimbarilor reduse cu grafice EWNA;
- Calculul pentru nivelul sigma;
- Testarea ipotezelor;
- Intervale de incredere
- Binal/Ordinal/Nominal logistic regression
- One/Two proportion
- Autocorelatia
- Determinarea marimii esantionului

• Modulul 3 include: 1 zi consultanță proiecte (C2) + 3 zile de instruire (inclusiv examinarea) si cuprinde urmatoarele:
- Generarea solutiilor;
- Introducere in teoria constrangerilor;
- VSM (stadiu viitor);
- QCO/SMED;
- Aplicatie – miniproiect;
- DOE – General Factorial Design
- Controlul proceselor prin SMC
- 5S si standardizare
- Management visual
- ISPC (auto-control)
- Incheierea, documentarea si inmanarea proiectelor
- Sumar DMAIC

• 1 zi de consultanță proiecte (C3)

• 1 zi de consultanță proiecte (C4)

• 1 zi in care se prezintă proiectele

Lector:
Lean Six Sigma Black Belt și Master Black Belt, specializati pe controlul și optimizarea proceselor de productie, calitate, intretinere, logistica si resurse umane. Experienta relevanta in industria automobile si in alte industrii.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați.


Sediu: Bd. Decebal, nr. 18, ap. 2
310133 - Arad, jud. Arad, Romania
Telefon: +40 357 805 456
E-mail: office@effectiveflux.com
Ne puteti urmari pe:
Accesați cele mai noi informaţii:
Termeni si conditii / Politica de confidentialitate / Politica de cookies